Digipädevuse arendamine haridusasutuses

Hagudi Põhikooli meeskond koosseisus Lea Vendik (direktor), Anu Pekkermann (õppejuht) ja Aivar Arak (IT-administraator) läbisid 8.-9.11. 2017 HITSA koolituse “Digipäevuse arendamine haridusasutuses”.

Koolituse käigus valmis Hagudi Põhikooli digipädevuste arendamise tegevuskava.

Hagudi Põhikooli personali digipädevuse arendamise tegevuskava