Esileht

Hagudi Põhikool toimib kogukonna südamena. Ühes majas on lasteaed, põhikool ja raamatukogu. Õhtusel ajal on maja avatud külarahvale ja kooli õpilastele.

Hagudi Põhikool areneb, tuginedes visioonile  “Hagudi Põhikool on vastutustundlikke maailmakodanikke kasvatav kogukonnakool”.

Koolis õpib 101 õpilast ja lasteaias käib 38 last.

Hagudi Põhikooli meekond on otsustanud läbida kolm HITSA koolitust:

  • “Õppeprotsessi juhtimine digiajastul”,
  • “Haridusasutuse digitaristu arendamine”,
  • “Digipäevuse arendamine haridusasutuses”.

Hagudi Põhikooli arengu eesmärgid

  • Kooli dokumendid on kooskõlas ja toetavad õpilaste arengut.
  • Hagudi Põhikool on omanäoline põhikool, mis julgeb uuenduslikke ideid teostada.
  • Meeskonnal on ühtsed eesmärgid ja väärtused.
  • Kool toimib kogukonna südamena.
  • Materiaalne õpikeskkond toetab laste igakülgset arengut.
  • Lapsest lähtuv, turvaline ja mitmekesine õpikeskkond toetab lapse kordumatut ja omanäolist arengut.